Dare to choose happiness!

EFT als onderdeel van vitaliteitsbeleid

Nog nooit is het aantal burn-outs zo groot geweest als op dit moment.
Wetenschappers voorspellen dat dit aantal alleen nog maar toe zal nemen.
Verzuim van de werknemer heeft een grote impact op het bedrijfsleven, o.a. op productiviteit, kosten en winstgevendheid.
Een gemiddelde burn-out duurt 8 maanden en kost een bedrijf per werknemer meer dan 40.000 euro.

De meeste bedrijven richten zich op het behandelen en voorkomen van het verzuim.
Maar als bedrijf kun je een stap verder gaan door het bevorderen van het welzijn van de werknemer.
Dit wordt ook wel de vitaliteit van de werknemer genoemd en daarmee wordt bedoeld of werknemers lekker in hun vel zitten.
Door de vitaliteit van de werknemers te verhogen voorkom je niet alleen ziekteverzuim, je verhoogt zelfs de productiviteit, en zo je winst.

Binnen een vitaliteit beleid wordt gelet op gezonde voeding,
zo worden er in steeds meer kantines de ongezonde snacks vervangen door salades en fruit,
er wordt ook gelet op beweging, bijvoorbeeld door sportactiviteiten voor of na het werk aan te bieden, zoals fitness, bootcamp of yoga.
Een derde aandachtspunt is de mindset, denk hierbij aan herstel, bewustwording en motivatie.
Omdat EFT-tapping, snel, doeltreffend en makkelijk zelf toepasbaar is, is EFT-tapping perfect om binnen een vitaliteitsbeleid in te zetten om te werken aan de mindset.


Lees hier wat EFT-tapping inhoud.

No rainbow without rain.

Subscribe to the

Newsletter

of

Rainbowblack Academy

Rainbowblack is part of Rainbowblack Academy, an online platform, soon the place where you can find everything about EFT tapping and happiness. 🖤