Contactgegevens:

Rainbowblack
Rainbowblack Academy
Evelien Delfsma

Oppert 156
3011HV Rotterdam
+31619862456

coaching@rainbowblack.nl

websites:
www.rainbowblack.nl
www.rainbowblackacademy.com

KVK Rotterdam: 17173463

Aansprakelijkheid:

De inhoud op de website/ webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor jouw eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande jouw gezondheid. Ik raad overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

• het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
• het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom:

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Privacy beleid:

Rainbowblack heeft de privacy van al haar gebruikers in een hoog vaandel staan. Rainbowblack, Rainbowblack Academy en Evelien Delfsma dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, in vertrouwen wordt behandeld. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

• Ik zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.
• Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Gevoelige gegevens:

Rainbowblack verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je indien ingevuld op het intake formulier of de coaching overeenkomst, bij inschrijving nieuwsbrief of gebruik van contact formulier om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Rainbowblack.

Hieronder leest u welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

Verwerkte persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens:

Als je een aanmelding doet of om informatie vraagt, heb ik je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw aanvraag uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. En het afhandelen van jouw betaling.

Ik gebruik jouw gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening (bv het maken van een afspraak) uit te kunnen voeren.

Verder kan ik je informeren over de ontwikkeling van mijn bedrijf, nieuwe producten, inspiratie, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties via de nieuwsbrief van Rainbowblack Academy. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven via een link in de nieuwsbrief of een mail sturen aan: coaching@rainbowblack.nl

Gegevens over het gebruik van mijn site en de feedback die ik krijg van mijn bezoekers via cookies helpen mij om onze site en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browser instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Persoonsgegevens (zoals bv adresgegevens) kunnen verwerkt worden door bedrijven waarmee Rainbowblack een verwerkersovereenkomst heeft. Je moet hierbij denken aan het accountantskantoor dat de facturen van Rainbowblack verwerkt in de administratie of Neostrata en Savvii BV die de hosting van de websites beheren en het mail programma active campaign, icloud en mijn internetprofider xs4all, memebrship plugin Accesally,, de Rabobank of Knabbank, de belasting, Google Analytics.

ActiveCampaign

De nieuwsbrieven worden verzonden met ActiveCampaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief je indirect inschrijft voor de nieuwsbrief op het moment dat je een gratis download will ontvangen en hiervoor je email adres geeft, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ActiveCampaign. Er is altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven via een directe link in de nieuwsbrief.

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie zie het privacybeleid van ActiveCampaign.

Google Analytics

Rainbowblack maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Rainbowblack.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rainbowblack heeft hier geen invloed op. Rainbowblack heeft Google geen toestemming gegeven om via Rainbowblack verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Dossiervorming door Evelien Delfsma:

Tijdens de sessies maak ik aantekeningen over onze consulten, jouw mentale en emotionele welzijn, jouw gezondheidstoestand en andere gegevens die je met mij deelt. Deze aantekeningen maak ik analoog en kunnen eventueel in een digitaal dossier in het programma Evernote bewaard worden.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Rainbowblack heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jouw te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Rainbowblack verkoopt uw gegevens niet

Rainbowblack verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw aanvraag of aanmelding. Rainbowblack en partijen met wie ik samenwerk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van u jouw gegevens te respecteren middels de verwerkersovereenkomst. 

Jouw privacy rechten:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rainbowblack. Tenzij de gegevens voor de belasting bewaard dienen te worden.

Indien je van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt je een e-mail zenden aan coaching@rainbowblack.nl

Rainbowblack wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Rainbowblack is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 11 april 2019

* Voor meer informatie zie tarieven

No rainbow without rain.